Sprekers

 

Gitte Adams

Pasfoto Gitte Adams
Lid stuurgroep jeugdraad, lid klankbordgroep
Stad Hoogstraten
Na 8 jaar als lid van de Chiromeisjes van Meer stapte ik met volle goesting in de leidingsploeg. Een avontuur van 5 jaar vol plezier ging van start. Verantwoordelijkheden die ik opnam, waren onder andere verantwoordelijke van 'de kas', maar ook lid van de jeugdraad van Hoogstraten. 
 
5 jaar en een kleine generatiekloof later, besloot ik de leidingsploeg achter mij te laten, maar het verenigingsleven opgeven, dat kon ik niet. Ik engageerde mij voor de stuurgroep van de jeugdraad van Hoogstraten en rolde zo ook in de klankbordgroep 'Hoogstraten herstart'.
 
Wat wil je nog van mij weten? 
Ik ben 25 jaar oud, heb een master TEW met lerarenopleiding en ben werkzaam in de private sector.
 
 

Hanne Albers

Pasfoto Hanne Albers
Stafmedewerker Internationaal
VVSG
Hanne Albers  is stafmedewerker VVSG Internationaal. Ze ondersteunt sinds 2016 lokale besturen in de lokale vertaling van de SDG’s. Sinds 2020 coördineert ze een gemeentelijke werkgroep over SDG-monitoring en -rapportering. Hiertoe volgt ze ook internationale ontwikkeling over dit thema op. VVSG brengt in 2021 een inspiratienota uit over lokale SDG-monitoring en -rapportering.
 

Wout Baert

Pasfoto Wout Baert
programma manager
Fietsberaad Vlaanderen
Wout Baert heeft een Master in Politieke en Sociale Wetenschappen (1997, Universiteit Antwerpen) en een Master in Public Management (2005, Universiteit Antwerpen). Hij werkte als adviseur voor lokale en provinciale besturen en Vlaamse overheid, in de vakgebieden ruimtelijke ordening en wonen, duurzame mobiliteitsplanning en strategische stadsontwikkeling. Sinds 2014 leidt hij Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum rond fietsbeleid dat met onderzoek en praktijkgerichte kennis overheden ondersteunt.
 

Wim Boone

Pasfoto Wim Boone
Stafmedewerker beleid
Huurpunt
Sinds 2019 aan de slag bij HUURpunt, na een carrière als huurbegeleider bij De Poort vzw, het sociaal verhuurkantoor actief in regio Kortrijk.
 

Katja Borré

Pasfoto Katja Borré
Procesbeheerder BBC-DR
Agentschap Binnenlands Bestuur
Katja Borré beheert de Digitale Rapporteringen in het kader van de Beleids- en de BeheersCyclus bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Al ruim 8 jaar volgt ze dit proces integraal op, van input (de technische bestanden die door de besturen worden aangeleverd) tot en met output (de rapporten en data die door het Agentschap aan de diverse belanghebbenden worden bezorgd).
 

Griet Briels

Pasfoto Griet Briels
VVSG
 

Xavier Buijs

Pasfoto Xavier Buijs
Hoofd dienst ruimte
VVSG
Ik volg het ruimtelijk beleid op heb kennis van aanpalende materies zoals wonen, mobiliteit en klimaat.
 
 

Inge Caers

Pasfoto Inge Caers
Projectmedewerker
Fietsberaad
Sinds de oprichting van Fietsberaad Vlaanderen in 2014 werk ik met veel enthousiasme mee aan een sterk fietsbeleid in Vlaanderen.
Mijn kennis en ervaring die ik in het verleden opbouwde als ontwerper / projectleider bij studiebureau's is erg waardevol en komt goed van pas als projectmedewerker bij Fietsberaad.
 
 

Sabine Van Cauwenberge

Pasfoto Sabine Van Cauwenberge
Stafmedewerker Integratie en Inburgering
VVSG
Sabine is sinds 2008 stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid bij de VVSG. Ze ondersteunt lokale besturen bij een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen het samenleven in diversiteit. Namens de VVSG zetelt ze ook in de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. In 2001 startte ze bij de VVSG als stafmedewerker cultureel erfgoedbeleid, waarbij ze onder meer met de organisatie van de eerste erfgoeddagen het lokaal cultureel erfgoedbeleid mee op de kaart zette. Enkele jaren later volgde ze ook het lokaal jeugdbeleid op, waardoor ze expertise verwierf over de actor- als de regisseursrol van lokale besturen en het belang van participatie en co-creatie.
 
 

Fabio Contipelli

Pasfoto Fabio Contipelli
VVSG
 

Tomas Coppens

Pasfoto Tomas Coppens
VVSG
 

Peter Cousaert

Pasfoto Peter Cousaert
VVSG
 

Lieselot Decalf

Pasfoto Lieselot Decalf
VVSG
 

Joris Deleenheer

Pasfoto Joris Deleenheer
VVSG
 

Zuhal Demir

Pasfoto Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 

Cedric Depuydt

Pasfoto Cedric Depuydt
VVSG
 

Gaetan Dewingaerden

Pasfoto Gaetan Dewingaerden
Proximus
 

Bart Van Dooren

Pasfoto Bart Van Dooren
Afdelingshoofd
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdelingshoofd van de afdeling lokale financiën bij ABB. 
 

Wim Dries

Pasfoto Wim Dries
Voorzitter
VVSG
 

Filip Fonteyn

Pasfoto Filip Fonteyn
Stafmedewerker strategie en schoolgebouwen
OVSG
Sinds 1997 ben ik actief in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, sinds 2014 met de focus op de subsidiëring van schoolgebouwen.
 
 

Thierry Goset

Pasfoto Thierry Goset
Sales Director
Belfius Auto Lease
55 jaar - 2 zonen (21 en 18j)
31 j in de sector in Belgie en Luxemburg
Hobbies : tennis, ski, fietsen en wandelen
Verlof : bergen ( winter-zomer) en de Provence
 
 

Bernard Govaert

Pasfoto Bernard Govaert
Algemeen coördinator
Netwerk Duurzame Mobiliteit
Bernard Govaert is algemeen coördinator van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, geograaf van opleiding. Hij stond mee aan de basis van het LaMa traject en werkte mee de methodiek uit. Hij werkt continu binnen een samenspel van verschillende partners en stakeholders, zowel inhoudelijke als op vlak van procesbegeleiding en specialiseerde zich bovendien in transitietrajecten en participatie-methodieken. 
 

Rudi Goyvaerts

Pasfoto Rudi Goyvaerts
Gemeente Boechout
 

Peter Hardy

Pasfoto Peter Hardy
VVSG
 

Koen Van den Heuvel

Pasfoto Koen Van den Heuvel
Burgemeester
Gemeente Puurs-Sint-Amands
 

Jean-Pierre Hollevoet

Pasfoto Jean-Pierre Hollevoet
Directeur Netbeheer
Fluvius
Jean Pierre Hollevoet is Directeur Netbeheer van Fluvius. In die hoedanigheid is hij o.a. verantwoordelijk voor het Beleid, de ontwikkeling en de investeringsplaning van de Energie, telecom en rioleringsnetwerken. De focus hiervoor is hoe zullen de netwerken er uit zien in de toekomst en hoe kunnen we de volledige transitie realiseren.
Zijn hele loopbaan was hij actief in de nutssector.
Zijn roots en ervaring liggen reeds 35jaar in de operationele en strategische activiteiten van de energiebusiness. Jean Pierre Hollevoet heeft zijn opleiding en vorming gehad aan het Denayer Instituut in Mechelen, Insead-CEDEP in Fontainebleau en heeft een MBA behaald aan het EIPM instituut te Geneve-Archamps. 
 
 

Eric De Houwer

Pasfoto Eric De Houwer
Stafmedewerker
VVSG
Brede ervaring. Een compact overzicht. Arbeidsbemiddeling: begonnen op het terrein van personeelsselectie, en later, als consultant outplacement. Opvang en coaching van werknemers die net ontslagen waren. Zowel individuele afdankingen, collectieve ontslagen als bedrijfssluitingen. Sinds 2000 –  kwaliteitsverantwoordelijke voor de VDAB website Aandacht voor ‘toegankelijkheid': het taalgebruik, gebruikersvriendelijke interface, inhoud aangeboden informatie. Sinds 2003: verantwoordelijke voor  project “lokale werkwinkels’. Uitbouw van een gecombineerde dienstverlening (VDAB, PWA, OCMW, lokale derden) met de klemtoon op het klantgerichter & toegankelijker dienstverlening.
  Sinds 2011: introductie van de Service designmethodiek bij VDAB en partnerorganisaties. En dat vanuit de werkplek bij VVSG. 
  2017: bij VVSG. Service designprojecten, ook transnationaal, rond dienstverlening van lokale besturen en OCMW's. Bijna uitsluitend arbeidsmarktgerelateerd. 
 

Katleen Janssens

Pasfoto Katleen Janssens
Stafmedewerker personeel lokale besturen
VVSG
Als jurist binnen de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen geraakte ik gepassioneerd door personeelsbeleid in de publieke sector. Ondertussen pas ik die kennis al 16 jaar toe als stafmedewerker personeel lokale besturen. Deze functie combineert de theorie met de praktijk van kleine en grote besturen, wat mijn werk elke dag boeiend maakt.
 

Lieven Janssens

Pasfoto Lieven Janssens
Burgemeester
Gemeente Vorselaar
Lieven Janssens is sinds 2006 burgemeester van de gemeente Vorselaar en tevens voorzitter van het samenwerkingsverband Neteland.
- is gehuwd met Vicky De Cnodder en is vader van Joppe (2004) en Lieze (2009)
- is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (optie bestuurswetenschappen)
- is sinds 1999 werkzaam aan de Universiteit Antwerpen (thema's: lokale besturen, samenwerking gemeente en OCMW, bestuurskracht en schaalgrootte lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ...)
 

Ann Jughmans

Pasfoto Ann Jughmans
VVSG
 

Henk Keygnaert

Pasfoto Henk Keygnaert
Stafmedewerker vrije tijd
VVSG
Als lid van het kleine VVSG team vrije tijd, samen met collega's Lieselot Decalf en Chris Peeters, gangmaker van een groot lerend netwerk van vrijetijdscoördinatoren waarin iedereen leert van iedereen, inclusief wijzelf.
 

Marijke De Lange

Pasfoto Marijke De Lange
Stafmedewerker personeel lokale besturen
VVSG
Ik draag graag mijn steentje bij voor sterke lokale besturen als werkgever. 
 
 

Geert Lauwers

Pasfoto Geert Lauwers
SDG-projectverantwoordelijke
Provincie Antwerpen
De Provincie Antwerpen integreert onder begeleiding van de Leerstoel SDG transitie (UA en AMS) de SDG's in alle aspecten van haar werking. Hierbij verbinden we ook de SDG's met de BBC. De Provincie bekijkt in eerste instantie haar rol als ‘enabler’ voor de SDG’s, waarbij ze indicatoren bepaalt om de eigen output en effecten op te volgen. Deze genereren op hun beurt een bredere maatschappelijke, duurzame impact. Deze aanpak is ook bruikbaar op lokaal niveau.
 

Jan Leroy

Pasfoto Jan Leroy
Directeur Bestuur
VVSG
Licentiaat economische wetenschappen Universiteit Gent
Ik werk sinds 1992 voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, eerst als stafmedewerker financiën, nadien als diensthoofd en sinds een tiental jaar als directeur Bestuur.
 

Dirk Lybaert

Pasfoto Dirk Lybaert
Proximus
 

Björn Mestdagh

Pasfoto Björn Mestdagh
Provincie Antwerpen
 

Rik Missault

Pasfoto Rik Missault
Fiberklaar
 

Ronny Neckebroeck

Pasfoto Ronny Neckebroeck
Directeur Public en Social Banking Vlaanderen
Belfius
Brede (lokale en internationale) managementervaring in het bankwezen en startups. De voorbije 10 jaar was ik verder actief in financial markets, corporate venturing en actueel binnen public en social banking.
Mijn energie gaat naar het ontwikkelen van oplossingen en het bouwen van teams op een enthousiaste en mensgerichte manier, en dit zowel binnen een organisatie als hand in hand met klanten en partners.   
 
 

Eric Nysmans

Pasfoto Eric Nysmans
Welzijnszorg Kempen
 

Stijn Oosterlynck

Pasfoto Stijn Oosterlynck
Hoogleraar sociologie
Universiteit Antwerpen
Stijn Oosterlynck is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is voorzitter van het Antwerpse Urban Studies Institute en wetenschappelijk directeur voor de UAntwerpen bij het Hannah Arendt Instituut voor Stedelijkheid, Diversiteit en Burgerschap. Hij doet onderzoek naar armoede en diversiteit in de stad en heeft een bijzondere interesse in het middenveld. Hij is co-auteur van het recent verschenen boek ‘Middenveld tussen aanval en verdediging’.
 
 

Chris Peeters

Pasfoto Chris Peeters
stafmedewerker jeugd & sport
VVSG
Ik ben sinds 2010 stafmedewerker jeugd en sport bij de VVSG.Ik bouwde de voorbije jaren een stevige relatie op met Bataljong. Vanuit de VVSG volg ik de labelwerking Kindvriendelijke Steden & Gemeenten sinds de start ervan op. In 2020 werd ik gevraagd om de jury die het label uitreikt voor te zitten. Voor mijn sportopdracht bouwde ik aan een vergelijkbare sterke samenwerking met ISB vzw. Met de collega's van het team Vrije Tijd zetten we sinds 2014 sterk in op een lerend netwetwerk voor vrijetijdscoördinatoren. Andere thema's die ik behartig zijn vrijwilligersbeleid en het statuut verenigingswerk.Ik ben nu bijna 9 jaar diensthoofd Welzijn & Vrije tijd.Mijn professionele roots liggen in het jeugdwelzijnswerk met kwetsbare, voornamelijk Marokkaanse, jongeren. 
 
 

Wim Rasschaert

Pasfoto Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten
 

Luc Redig

Pasfoto Luc Redig
Schepen
Gemeente Ranst
Meer dan 40 jaar werkte ik rond milieu in de stad Antwerpen, waar ik in 1978 als eerste milieuambtenaar werkte in Hoboken (Metallurgie/Umicore), later als kabinetschef van Mieke Vogels de gescheiden huisvuilinzameling mee op poten zette en nog later mee het EcoHuis oprichtte.
Uiteindelijk vind je de job van je leven: Klimaatschepen in je eigen gemeente, met daarbij bevoegdheden als mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en participatie. Niet echt uitbollen dus...
 

Peter Roose

Pasfoto Peter Roose
Burgemeester
Stad Veurne
Sinds kindsbeen geprikkeld door het "politiek beestje".
 
Vanaf 1 januari 2013 mag ik de mooiste politieke functie uitoefenen : burgervader van een dynamische, kleine stad met een rijke geschiedenis op fietsafstand van de Westkust en de Franse grens. Waar open ruimte nog aanwezig is om te koesteren.
 

Sara Schroé

Pasfoto Sara Schroé
VVSG
 

Gunter Schryvers

Pasfoto Gunter Schryvers
Audit Vlaanderen
 

Filip Smets

Pasfoto Filip Smets
Verantwoordelijke schoolgebouwen
OVSG
Een schoolgebouw is het kloppend hart van de lokale gemeenschap. Het is niet enkel een plek voor onderwijs, maar ook een ontmoetingsplaats voor ouders en verenigingen. Ook andere elementen kunnen een plaats krijgen in of bij het schoolgebouw: sport, cultuur,… Zo realiseert een lokaal bestuur een betere dienstverlening voor zowel de school als de gemeente, en dit voor minder geld.
 
Vanuit deze visie begeleid ik al ruim 20 jaar steden en gemeenten bij het verkrijgen van subsidies voor hun schoolgebouw. Samen met het lokale bestuur gaan we op zoek naar de ideale formule om de droom van gemeente en school in praktijk om te zetten. Binnen de Raad van Bestuur van AGION streef ik als ondervoorzitter naar een beleid dat aansluit op de noden van steden en gemeenten en hun onderwijs.
 
 

Kris Snijkers

Pasfoto Kris Snijkers
Algemeen directeur
VVSG
Als algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) actief op het snijvlak van belangenbehartiging, kennisdeling en netwerkvorming voor en door onze lokale besturen. 
 

Elke de Taeye

Pasfoto Elke de Taeye
VVSG
 

Fatma Taspinar

Pasfoto Fatma Taspinar
Journalist-presentator
VRT
Ik ben Fatma en ik ben opgegroeid in Lier, de mooiste stad van Vlaanderen. Ik heb criminologie gestudeerd aan de Kuleuven, ben nog lang daar blijven wonen, maar uiteindelijk ben ik weggetrokken naar Mechelen, waar ik intussen al meer dan 5 jaar met veel plezier woon. 
 

Maarten Tavernier

Pasfoto Maarten Tavernier
Coördinator VVSG-Netwerk Klimaat
VVSG
Na 20 jaar bij de milieudienst van de gemeente Wevelgem, waarvan 15 jaar als diensthoofd, was het tijd om een andere uitdaging aan te gaan. 
Die heb ik gevonden bij de VVSG, waar ik samen met een enthousiast team het nieuwe Netwerk Klimaat mag vorm geven, een project gefinancierd door de Vlaamse overheid. Wij hebben de opdracht om de lokale besturen in heel Vlaanderen te ondersteunen om de klimaatambities uit de burgemeestersconvenant te realiseren. 
 

Geert Vandenwijngaert

Pasfoto Geert Vandenwijngaert
Legal advisor
Ethias
Vertellen, uitleg geven, presenteren daar draait het om. Als kleuter aan de klasgenootjes, als presentator van muzikale evenementen van de parochiezaal tot in Bozar en als jurist over wat er beweegt in de regelgeving voor de lokale besturen.
 

Pieter Vanderstappen

Pasfoto Pieter Vanderstappen
Stafmedewerker politieke werking en organisatie
VVSG
Na een korte periode gewerkt te hebben voor de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, ben ik voor de VVSG beginnen werken als stafmedewerker OCMW-wetgeving. Door de jaren heen ben ik minder en minder bezig geweest met de OCMW-hulpverlening, maar steeds meer met het organieke kader van het OCMW, en nu ook de gemeente.

 
 

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert schrijft en maakt. In haar werk zoekt ze naar speelse theatrale vormen om poëzie publiekelijk te maken. Met haar performances trad ze op, op radio en tv, in binnen- en buitenland, van opera tot schapenstal. Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne en 2018-2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. In mei 2020 verscheen Het stad in mij (Das Mag), een monument van meer dan 300 pagina's.

Foto (c) Jill Bertels
 

David Vanholsbeeck

Pasfoto David Vanholsbeeck
Stafmedewerker statuut lokale mandataris
VVSG
Intussen 13 jaar aan de slag bij de VVSG en bezig met alle aspecten van het persoonlijke (financiële, sociale, fiscale, ...) statuut van lokale mandatarissen. Daarnaast ook met de algemeen-bestuurlijke aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging en een stukje taal- en faciliteitenwetgeving (wegens voordien werkzaam in een faciliteitengemeente). Afkomstig uit het Pajottenland, maar intussen ook al ongeveer 13 jaar woonachtig in de hoofdstad van West-Vlaanderen. Vader van twee dochters, partner van Griet, fervent quizzer, quizmaster en filmliefhebber. Voor Ayco Duyster zet ik op zondagavond mijn radio nog eens aan.
 

Marian Verbeek

Pasfoto Marian Verbeek
stafmedewerker politieke werking en organisatie
VVSG
Toen ik begon te werken op de VVSG was er nog de nieuwe gemeentewet. Daarna kwam het gemeentedecreet en nu regelt het decreet lokaal bestuur de organisatie van onze lokale besturen. Heeft u vragen over de gemeenteraad, het college, de raadsleden, de burgemeester enz. dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik maakte, sinds ik op de VVSG werk, ook al vier gemeenteraadsverkiezingen mee.
 

Sabine Verhoestraete

Pasfoto Sabine Verhoestraete
Productmanager BBC-data
Agentschap Binnenlands Bestuur
Sabine Verhoestraete is productmanager BBC-data bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.De werking van een lokaal bestuur kent voor haar geen geheimen. Bovendien maakt haar passie in “business intelligence” van de beleids- en beheerscyclus (BBC) een speeltuin. De BBC-gegevens bevatten een schat aan informatie, die Sabine graag ter beschikking stelt van iedereen.
 

Joke Verschueren

Pasfoto Joke Verschueren
Algemeen directeur
Stad Hoogstraten
Sinds augustus 2016 ben ik van secretaris van stad Hoogstraten gestapt, waar ik na twee jaar ook het OCMW bij heb 'gekregen'. 
 
Voor mijn stap naar het lokaal bestuur, heb ik 17 jaar voor de provincie Antwerpen gewerkt. In eerste instantie voor de jeugddienst, daarna wat dichter bij het beleid als rechterhand van het departementshoofd ontwikkeling en educatie. 
 
Eigenlijk ben ik nog altijd vooral een jeugdwerker, met als belangrijkste troeven: verbinding creëren, mensen doen groeien, betrokkenheid en eigenaarschap verhogen en dat alles vanuit een geïntegreerde (lees: kindvriendelijke en duurzame) insteek.
 

Pieter Vissenberg

Pasfoto Pieter Vissenberg
Proximus
 

Eric Vleminckx

Pasfoto Eric Vleminckx
Head of Public Real Estate
Belfius
Ik vertegenwoordig een afdeling van architecten en ingenieurs die Openbare Besturen ontzorgen in hun (ver)bouwprojecten. Onze afdeling ondersteunt reeds 30 jaar op financieel, administratief, technisch en juridisch vlak het opdrachtgevend bestuur. Meer dan 1200 (ver)bouwprojecten zijn ondertussen opgeleverd en die ervaring delen we graag met onze klanten. 
 
 

Eric Vos

Pasfoto Eric Vos
directeur
Huurpunt
Samen met een gedreven team engageer ik me sinds midden 2019 als directeur bij HUURpunt, de koepelorganisatie van de Sociale VerhuurKantoren. We geven mee vorm aan de woon- en welzijnssector om meer mensen met een hoge woonnood én laag inkomen vlotter toe te leiden tot de private woonmarkt. 
Voordien stimuleerde ik als burgemeester van de stad Turnhout de uitbouw van een lokaal en stadsregionaal woonbeleid als hefboom voor een leefbare stad. Het integreren van het sociaal woonbeleid in het ruimtelijk en maatschappelijk weefsel is een bijzondere uitdaging.
Ik vind het boeiend om rekening houdend met lokale en Vlaamse beleidscontext de focus te blijven houden op mensen: huurders, eigenaars en kandidaat huurders.
 

André Van de Vyver

Pasfoto André Van de Vyver
Burgemeester
Gemeente Zwijndrecht
°Beveren-Waas 01.08.1949
Studies : arbeidsorganisatie en kunstgeschiedenis
Politieke loopbaan : gemeenteraadslid / OCMW-raadslid / schepen / burgemeester (sedert 2012)
 

Sophie De Wit

Pasfoto Sophie De Wit
Burgemeester
Gemeente Aartselaar
- geboren in 1973
- studeerde rechten aan de KULeuven daarna een bijkomend jaar strafrecht in Parijs. 
- ging in 1997 als advocate aan de slag. 
- sinds 2000 gemeenteraadslid in haar geboortedorp Aartselaar. 
- in 2009 van op een onverkiesbaar geachte plaats verkozen als Vlaams Parlementslid. 
- sedert 2010 tot nu kamerlid voor N-VA (o.m. lid van de commissie voor justitie) 
- sedert 2012 de eerste vrouwelijke burgemeester in de geschiedenis van de gemeente Aartselaar
- naast burgemoeder ook trotse mama van Loïc (2009), Emma (2011) en de tweeling Isabeau en Arthur (2012)
 

Dieter Wouters

Pasfoto Dieter Wouters
Burgemeester
Gemeente Wuustwezel
Als twintigjarige gestart aan wat een passie bleek te zijn : onze eigen gemeente besturen samen met buurten, verenigingen, het middenveld, gemeenteraad,...
 
Via het schepenambt, parlementair medewerker van Ludwig Caluwé en kabinetssecretaris van gouverneur Berx leidde m'n pad me naar het ambt van burgemeester acht jaar geleden. 
 
Elke dag is en blijft een uitdaging. 
 
Dankzij de Raad van Bestuur van VVSG heb ik ook de eer mee na te denken over het overkoepelende beleid. 
 

Geert Van Aken

Pasfoto Geert Van Aken
Key Account Manager
Ethias
Na mijn rechtenstudies aan de Universiteit Gent ben ik vrij snel bij Ethias (toen nog OMOB) aan de slag gegaan. Ondertussen werk ik er al bijna 27 jaar. Steeds in een commerciële functie ten dienste van de klanten van Ethias. 
 

Koen Van den Heuvel

Pasfoto Koen Van den Heuvel
Burgemeester
gemeente Puurs-Sint-Amands
Sinds 1997 ben ik burgemeester van Puurs en sinds 1 januari 2019 van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Het is hier aangenaam wonen, werken en ontspannen.
 
Sinds 2004 ben ik Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor de kieskring provincie Antwerpen. Hier volg ik voornamelijk de thema's lokale besturen en ruimtelijke ordening op in respectievelijk de commissie Binnenlands Bestuur en de commissie Omgeving. 
 

Ann Van der Veken

Pasfoto Ann Van der Veken
Projectmedewerker Proeftuin 4e Pijler 'Sociale netwerking en participatie voor inburgeraars'
BalDeMoRe
Na 20 jaar in ZO Azië gewoond en gewerkt te hebben, ben ik sinds augustus 2020 terug in België. Oorspronkelijk afkomstig uit het Waasland maar in het mooie Mol terechtgekomen omwille van de school van de kinderen. Sinds eind april 2021 in dienst als projectmedewerker Proeftuin 4e Pijler 'Sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' voor BalDeMoRe (gemeenten Balen-Dessel-Mol-Retie).
 
 

Björn Mestdagh

Pasfoto Björn Mestdagh
PhD onderzoeker Duurzame Ontwikkeling
Universiteit Antwerpen / Provincie Antwerpen
Sinds 2019 doctoraatsonderzoeker 'Duurzame Ontwikkeling & de SDGs' aan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Universiteit Antwerpen. Eigen wetenschappelijk onderzoek focust zich in de eerste plaats op side-effects van SDG-implementatie, zoals effecten op personeelsleden, burgers, etc. Echter ook een brede interesse in drivers van SDG-implementatie, alsook de potentiële impact van Covid-19 op de SDGs en het SDG-proces.
 
Daarnaast ook verbonden aan de Provincie Antwerpen via de Leerstoel 'SDG transitie', waarbij actieve ondersteuning voorzien wordt bij de implementatie van de SDGs in alle aspecten van haar werking.   
 
 

Gabriella de Francesco

Pasfoto Gabriella de Francesco
Stad Mechelen
 

Luc Van Rysseghem

Pasfoto Luc Van Rysseghem
Matexi
 

Carolien Pouleyn

Pasfoto Carolien Pouleyn
Elia
 

Pieter Verlaak

Pasfoto Pieter Verlaak
Elia
 

Kurt Vanderhispallie

Pasfoto Kurt Vanderhispallie
Fluvius
 

Patrick Dellaert

Pasfoto Patrick Dellaert
 

Erik Fuhlbrügge

Pasfoto Erik Fuhlbrügge
SDG-coördinator
Gemeente Zoersel
Gemeente Zoersel maakt al een tijdje gebruik van Agenda 2030 als strategisch kader, zowel voor de lokale beleidsplanning als in haar internationale partnerschappen. Met een stevige monitoring van de SDG’s voor de gemeente, wil ze dit engagement kracht bijzetten. Ze streeft hierbij naar ambitieuze indicatoren en targets die zoveel mogelijk aansluiten bij de internationale streefdoelen.